بیمارستان کابین سیار

پیشرو چین است بیمارستان پیش ساخته ، بیمارستان مدولار بازار محصول