تماس با ما
Spring Wu

شماره تلفن : 86-13606193016

WhatsApp : +8613606193016

خانه کوچک ما به ترکیه می فرستیم

July 6, 2018

خانه ریز و درشت ما به ترکیه حمل می کنیم ، حدود 80 متر مربع خانه برای حمایت از مردم فقیر است.

 

درب جلویی

 

آخرین اخبار شرکت خانه کوچک ما به ترکیه می فرستیم  0

 

سمت خانه کوچک

 

آخرین اخبار شرکت خانه کوچک ما به ترکیه می فرستیم  1

 

داخل خانه کوچک است

 

آخرین اخبار شرکت خانه کوچک ما به ترکیه می فرستیم  2